یکی از عواملی که در بهبود اجرای نرم افزارهای جامع مالی فراتوتال مؤثر است، می‎توان به نوع پردازشگر سرور، میزان حافظه و فضای ذخیره‎سازی آن، نوع و تعداد کارت‌های شبکه‌ی آن، تعداد کلاینت‎ها، حجم اطلاعات، تعداد سیستم‌ها، توپولوژی شبکه و مشخصات سخت‎افزاری شبکه و هر یک از کلاینت‎ها اشاره کرد.

در این سند طرح پیشنهادی برای همبندی (قرار گرفتن سرور ها کنار هم) و همچنین مشخصات سخت افزاری سرور(ها) در دو وضعیت حداقلی (Minimum) و حالت بهینه (Optimum) جهت بهره‌برداری مناسب از نرم‌افزار جامع مالی فراتوتال اشاره می‎شود.

فهرست مطالب

  • پیش‌نیاز سخت افزاری موردنیاز سمت سرور به تفکیک کاربران
  • پیش‌نیازهای نرم‌افزاری پایه سرور(Server)
  • پیش‌نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سمت کلاینت